+ Lá dâu: 1 nắm 
+ Đỗ xanh: 1 nắm 
+ Lá tre: 1 nắm

Cách dùng:
Cho tất cả các vị thuốc vào nồi + 1,5 lít nước đun cạn còn 750ml, chia uống làm 3 lần TRONG NGÀY, UỐNG sau ăn 1 giờ.