Câu chuyện.
Một người lớn tuổi, thu nhập hàng tháng khoảng 10 triệu đồng. 
Trước đây, đi chùa tụng kinh, cầu an cầu siêu, hùn phước cúng dường, phóng sinh….
Do cơ thể bị nhiều bệnh, cứ hai ngày châm cứu, thuốc thang mất hết nhiều tiền. Rồi ăn uống sinh hoạt hằng ngày….
Nên số tiền thu nhập hàng tháng đó, có khi gói ghém vừa đủ, nhưng lại thiếu nhiều hơn đủ. 
Cuộc sống bệnh tật đeo bám và thường xuyên thiếu thốn về tiền bạc. 


Do đó, mặc dù tu hành nhưng luôn lúc nào cũng bất an. Từ khi, bước vào Thiền Diệu Pháp, thành tựu mở sáu căn, dòng khí vào cơ thể ngày càng dồi dào, đẩy lùi tất cả bệnh tật. Những chi phí về châm cứu, thuốc men và những chi phí linh tinh như ở trên đã được cắt giảm. Cũng với số tiền thu nhập như trước, nhưng bây giờ lại có dư ra, sau khi chi phí cho sinh hoạt hằng tháng. Cuộc sống thì không còn lo bệnh tật hành hạ nữa. Sống hiện tại an lạc. Thiền Diệu Pháp mang lại… rất nhiều lợi ích cho Thân và Tâm!


Võ Hoành Sơn. 
Pháp Hoa Hội Thiền Việt Nam.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.