Cách 1: Hiệu quả nhất các bạn nên dùng rượu rắn, rượu rắn có tác dụng giảm đau nhanh khi bôi vào vết ong đốt vẫn còn đang sưng nhức. Tác dụng ngay chỉ sau 1-2 phút.

Cách 2: Kém hiệu quả hơn cách 1 chút nhưng vẫn có hiệu quả. Đó là vôi tôi.

Các bạn sử dụng vôi mà các cụ hay dùng ăn trầu. Bôi xong sẽ cảm thấy cơn đau giảm dần. Rất hay