Cách 1: Hiệu quả nhất các bạn nên dùng rượu rắn, rượu rắn có tác dụng giảm đau nhanh khi bôi vào vết ong đốt vẫn còn đang sưng nhức. Tác ...