Chị Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1973 nhà ở TP Tuyên Quang, năm 2018 đi siêu âm khối u tử cung mới chỉ 3mm, về nhà nghe quảng cáo bột ...