Điều khoản sử dụng

Một khi đã tham gia hoạt động trên website taisao.vn đồng nghĩa với việc bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ những điều khoản sau đây:

 1. Chấp nhận các Điều khoản sử dụng Taisao.vn cung cấp các dịch vụ cho bạn theo các Điều khoản sử dụng (ĐKSD) sau. ĐKSD này được áp dụng ngay cả khi bạn không có tài khoản taisao.vn và việc bạn sử dụng dịch vụ taisao.vn nghĩa là bạn chấp nhận các ĐKSD này. Chúng tôi có thể sửa đổi, bổ sung các ĐKSD này bất cứ lúc nào mà không cần được sự đồng ý của bạn, và việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi này. Khi có sự thay đổi, mọi cập nhật sẽ được thông báo trên website.
 2. Quyền sử dụng dịch vụ việc tái bản, sao chép, mua bán hoặc khai thác website này vì bất cứ mục đích thương mại nào đều phải được sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi. Bạn không thể sử dụng thương hiệu, logo, hoặc bất kỳ thông tin độc quyền nào khác của chúng tôi (bao gồm hình ảnh, văn bản hay bố cục trang) mà không có sự đồng ý bằng văn bản của taisao.vn. Taisao.vn sẽ cố gắng đảm bảo rằng website luôn hoạt động tốt hai mươi bốn giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Tuy nhiên, sẽ có những trường hợp website tạm ngắt để bảo trì, nâng cấp và sửa chữa, hoặc bị gián đoạn do những hỏng hóc liên quan đến đường truyền và các thiết bị viễn thông. Taisao.vn sẽ không chịu trách nhiệm với bạn cũng như bất kỳ bên nào khác khi hệ thống bị treo, sửa đổi, xóa bỏ, hoặc khi dịch vụ, nội dung người dùng hay bất cứu nội dung nào khác thiếu tính khả dụng.
 3. Nội dung của bạn trên website “Nội dung” ở đây bao gồm các thông tin, hình ảnh, hoặc các tài liệu khác được đăng tải, hiển thị trên website. Bạn có quyền sở hữu đối với tất cả các nội dung mà bạn đăng trên website. Nghiêm cấm những bài viết không liên quan đến chủ đề được thảo luận tại website và những câu trả lời không liên quan đến câu hỏi. Nội dung viết phải dùng ngôn từ trong sáng, rõ ràng, nghiêm cấm spam thông tin trên website. Khuyến khích không viết bài quá ngắn với nội dung như: “Cảm ơn”, “Thích quá” … Bạn không thể đăng tải nội dung lên website nếu nội dung này:
  • Bất hợp pháp
  • Thô tục
  • Mang tính chất đe dọa hay phỉ báng
  • Phân biệt chủng tộc, vùng miền
  • Nội dung mang tính chính trị
  • Xâm phạm quyền riêng tư
  • Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (như bản quyền và thương hiệu)
  • Gây tổn hại cho bên thứ ba
  • Liên quan đến chính trị, tôn giáo, phân biệt chủng tộc
  • Khuyến khích, tạo điều kiện hoặc cho phép tải bất hợp pháp các video, bài hát và/ hoặc các tài liệu có bản quyền khác
  • Chứa các phần mềm virus, worm, trojan, adware, phần mềm gián điệp hoặc phần mềm độc hại khác bạn phải bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền liên quan đến các nội dung mà bạn đăng tải, và việc sử dụng nội dung bạn cung cấp sẽ không gây tổn thương cho bất kỳ người hoặc tổ chức nào. Bạn sẽ phải bồi thường cho chúng tôi trong trường hợp có khiếu nại phát sinh từ nội dung bạn đăng tải. Ngoài ra, chúng tôi có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) loại bỏ hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào bạn đăng tải trên website.
 4. Đăng ký tài khoản và bảo mật bạn có thể cần có tài khoản taisao.vn để sử dụng một số dịch vụ của chúng tôi. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký trên taisao.vn, bạn sẽ nhận được một mật khẩu và tài khoản. Bạn có trách nhiệm bảo mật mật khẩu và tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động sử dụng mật khẩu hay tài khoản của mình. Bạn đồng ý (a) thông báo ngay cho taisao.vn về bất cứ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hay tài khoản của bạn, hoặc bất cứ trường hợp nào khác vi phạm quyền bảo mật, và (b) bảo đảm rằng bạn luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những rủi ro (nếu có) xảy ra khi bạn để lộ mật khẩu với người khác.Khi sử dụng chức năng Facebook Login hoặc Google Login, chúng tôi cần một số thông tin cơ bản như Tên, Email, Giới thiệu, Địa chỉ của bạn. Những thông tin này chỉ bạn có quyền xem và sửa đổi. Chúng tôi sẽ không sử dụng, chia sẻ, bán lại thông tin cá nhân của bạn vì bất kì mục đích gì mà không được sự đồng ý của bạn trừ trường hợp có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền
 5. Chính sách Quyền riêng tư mọi thông tin cá nhân của khách hàng đã đăng ký sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ, mua bán cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. Tuy nhiên, nếu có yêu cầu của cơ quan chức năng, chúng tôi buộc phải cung cấp những thông tin này.
 6. Chính sách Bản quyền Taisao.vn tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và hy vọng người sử dụng dịch vụ cũng như vậy. Dựa trên cơ sở pháp luật sở hữu trí tuệ quốc tế hiện hành (bao gồm Đạo luật về Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số của Hoa Kỳ và luật Việt Nam), bạn có thể thông báo cho chúng tôi các trường hợp vi phạm bản quyền và chúng tôi sẽ phúc đáp thông báo của bạn cũng như vô hiệu hóa/chấm dứt tài khoản của người tái phạm. Google, Facebook là các thương hiệu đã đăng ký bản quyền của các đơn vị khác. Chúng tôi không có bất kì quyền nào đối với các thương hiệu này
 7. Khước từ bảo đảm và giới hạn trách nhiệm Website này hoạt động dựa trên nguyên tắc “nguyên trạng” và “như có sẵn”. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam kết nào về những hoạt động của website hoặc những thông tin, nội dung hay tài liệu trên website. Ngoài ra, taisao.vn không đảm bảo độ chính xác, hoàn chỉnh hay chất lượng của bất cứ câu trả lời nào đối với mỗi câu hỏi. Chúng tôi có quyền tùy ý sửa hay xóa bất cứ thông tin nào trên website vào bất kỳ lúc nào. Taisao.vn cũng có quyền tùy ý thay đổi hay loại bỏ bất kỳ tính năng nào của website hay ngừng hoạt động bất cứ lúc nào.Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ cam kết nào về quyền sở hữu, quyền thương mại. Taisao.vn không đảm bảo rằng website này, máy chủ của chúng tôi và thư điện tử chúng tôi gửi đến bạn sẽ không có virut hay các yếu tố gây hại khác. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại nào (dưới bất kỳ hình thức nào) phát sinh từ việc sử dụng website này, bao gồm nhưng không giới hạn các thiệt hại trực tiếp, không trực tiếp, ngẫu nhiên và hậu quả của chúng.
 8. Bồi thường bạn đồng ý bồi thường và giữ cho taisao.vn và các đại diện, nhân viên, các đối tác, và các bên cấp phép của chúng tôi không bị tổn hại bởi bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện hoặc tố tụng nào nảy sinh từ hoặc có liên quan đến việc sử dụng website hoặc vi phạm các ĐKSD này, bao gồm cả những trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí phát sinh từ các khiếu nại, khiếu kiện, tổn thất, thiệt hại, phán quyết, chi phí tố tụng và tiền phí luật sư.
 9. Chấm dứt dịch vụ một trong hai bên có thể chấm dứt các dịch vụ bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho bên kia bằng bất kỳ phương tiện nào. Trong trường hợp bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của bản ĐKSD này, taisao.vn có thể xóa hoặc tạm khóa tài khoản của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo trước với bạn hay chịu trách nhiệm pháp lý. Trong trường hợp chúng tôi chấm dứt tài khoản của bạn thì hiểu lực bản ĐKSD này sẽ chấm dứt ngay lập tức, ngoại trừ Chính sách Bản quyền và Chính sách Quyền riêng tư.

Bản ĐKSD này được cập nhật lúc 10:00 ngày 30.7.2019