Lại một bài thuốc quanh ta nữa. Điều trị bệnh dạ dày đặc biệt là nhiễm HP.Nó là Cây rau mương mọc ở ven bờ ruộng , bờ ao rất nhiều.  ...