+ Lá dâu: 1 nắm + Đỗ xanh: 1 nắm + Lá tre: 1 nắm Cách dùng:Cho tất cả các vị thuốc vào nồi + 1,5 lít nước đun cạn còn 750ml, ...